Výhodná dotácia na tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlá sa najviac využívajú v rodinných domoch, ale hodia sa tiež do výrobných podnikov či verejných budov. Využitie tepelného čerpadla ponúka množstvo výhody, napríklad takú, že teplo je k dispozícii zadarmo a možno ho výhodne a efektívne zhodnotiť. Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo zeme, vzduchu alebo z vody. Tepelné čerpadlá sa v posledných rokoch tešia záujmu viacerých domácností. Tepelné čerpadlá si vyberajú ľudia, ktorí rekonštruujú staršie domy alebo stavajú novostavbu. Tepelné čerpadlo si však pozerajte s predstihom a poraďte sa s odborníkmi, aby ste si mohli požiadať o dotáciu na tepelné čerpadlo. Výhodná dotácia na tepelné čerpadlo je určená pre všetky slovenské domácnosti, ktoré splnia požadované podmienky.

tepelné čerpadlo

Na čo slúži tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo využíva teplo z vonkajšieho prostredia a slúži predovšetkým na vykurovanie domu. Sú určené na vykurovacie systémy, napríklad podlahové vykurovanie, stenové alebo stropné vykurovanie. Domy, do ktorých chcete dať tepelné čerpadlo by mali mať dobrú tepelnú izoláciu. Tepelné čerpadlá využívajú obnoviteľnú energiu a tak sa pomocou nich dajú znižovať prevádzkové náklady domácnosti. Náklady, ktoré tepelné čerpadlá šetria sú náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody. Nikto z nás si život bez teplej vody či kúreniu v dome nevie predstaviť. Niekto si rád zakúri na vyššiu teplotu, inému vyhovuje trochu chladnejšia. S tepelným čerpadlom si vieme korigovať teplotu vzduchu veľmi hravo.

Dotácia na tepelné čerpadlo a jej financovanie

Vaša dotácia na tepelné čerpadlo pre domácnosti je financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Dotácia na tepelné čerpadlo Vám môže byť udelená, ak o ňu požiadate počas otvoreného kola. Kolá na podávanie žiadostí sú uverejnené v harmonograme plánovaných kôl.

čerpadlo tepelné

Dotácia na tepelné čerpadlo a ďalšie oprávnené výdavky

Medzi ďalšie oprávnené výdavky spojené so zavedením tepelného čerpadla do Vášho domu či výrobného podniku teda sú: tepelné čerpadlo, akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody, zemné vrty, komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla, montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla, montážne práce a skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.
Vstupná investícia na tepelné čerpadlo určite nie je rozhodne malá. Z tohto dôvodu treba dotáciu na tepelné čerpadlo od štátu určite využiť. O tepelnom čerpadle, ktoré je vhodné pre Váš dom sa bezplatne môžete poradiť s odborníkmi. Odborníkov na túto tému nájdete na internetovej stránke Zelená domácnostiam.sk.