Venujte pozornosť pzp
Pre tých, ktorí nevedia čo znamená skratka pzp, tak sa jedná o povinné zákonné poistenie vozidla.

Ako majiteľ, držiteľ, užívateľ, prevádzkovateľ či prenajímateľ vozidla, musíte mať zo zákona uzatvorené zákonné poistenie vozidla.Je to uzákonené z toho dôvodu, že aj keď jazdíte bezpečne, vždy tvoríte riziko, že sa môžete stať účastníkom dopravnej nehody a spôsobiť škodu nielen sebe, ale hlavne inej osobe. A to nielen na vozidle a majetku, ale i na zdraví. Z tohto poistenia sa hradí škoda, ktorú spôsobíte poisteným vozidlom. http://www.telecom.gov.sk/index/index.php%3Fids%3D36301%26prm2%3D70172

kalkulačka

Vďaka zákonnému poisteniu je poškodený chránený a odškodné mu vyplatí poisťovňa, ktorá má s poistenou osobou, ktorá spôsobila nehodu uzatvorenú poistnú zmluvu. Inak by nepoistená osoba musela všetko hradiť z vlastných finančných zdrojov.

Čo všetko zákonné poistenie dokáže pokrývať?

Ø finančné náklady spojené s poškodením zdravia alebo stratou na živote
Ø náklady vynaložené na opravu či likvidáciu vozidla poškodeného
Ø právne úkony
Ø ušlý zisk

Platnosť pzp je na dobu neurčitú a poistné obdobie je 1 rok.
Čo však poistený môže ovplyvniť bez zákona je výber poisťovne a nastavenie zákonného poistenia, s ktorým súvisí i výška poistného. K tomu, aby ste si vybrali správne a vyhovujúce poistenie slúžia rôzne online kalkulátory, vďaka ktorým zistíte, koľko by ste platili u iných spoločností za rovnakých či ešte lepších podmienok vrátane rôznych druhov pripoistení.
V prípade, že si vyberiete inú poisťovňu je dôležité vypovedať súčasnú poistnú zmluvu najmenej 6 týždňov pred výročím poistnej zmluvy.
Tak ako online kalkuláciu, tak i samotnú zmluvu môžete vykonať online spôsobom.

auto

Prinesie vám to hromadu výhod ako napríklad:
· rýchle a jednoduché riešenie
· vyriadenie z pohodlia domova
· porovnanie cien bez prítomnosti obchodného zástupcu
· prehľad o zľavách a výhodách