Pevné základyPodnik častokrát profituje aj na základe správne zvolenej marketingovej stratégie. Dobrá, kvalitná ale hlavne úspešná marketingová stratégia je pre podnik a jeho produkty veľmi dôležitá. Ak ste to doteraz netušili, je správny čas sa o tom niečo dozvedieť. Pri tvorbe, tzv. MS je nevyhnutné myslieť na otázku „AKO“?
Napríklad: Ako bude vyzerať dizajn produktu?

otázky.png

     Akú formu distribúcie zvolíme?
     Ako zvolíme cenu? S ohľadom na koho?
     Ako bude vyzerať podpora predaja?
A mnoho ďalších dôležitejších otázok. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že odpovede na tieto banálne otázky sú preceňované, tak je to omyl. Veľký podiel na úspešnom fungovaní podniku rozhodne zohrávajú tak jednoduché a pritom tak dôležité otázky.
V prvom rade je potrebné vedieť čo marketingová stratégia vlastne je. Je to proces, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje fungovanie podniku. A práve to chce každý podnik. Výsledkom dobrej marketingovej stratégie je spokojnosť zákazníkov a ziskovosť firmy.

Moderný marketing si vyžaduje viac ako vyrobiť produkt či ponúknuť službu, oceniť ich a sprístupniť zákazníkom. Dôležitá je komunikácia medzi firmou a zákazníkom, a tiež spojenie výrobku s trhom. A určite mi dáte za pravdu, že práve reklama je najdôležitejším marketingovým nástrojom firmy. Stará známa pravda hovorí, že najlepšou a najlacnejšou reklamou je dobré meno. Čo to znamená? Predovšetkým to, že zákazníci sú s prácou podnikateľa mimoriadne spokojní. K takým bežným formám reklám, ktoré podniky často využívajú sú vizitky – sú to malé kartičky, ktoré by mali svojim dizajnom najmä zaujať. Ďalšou neodmysliteľnou formou reklamy je webová stránka. K netradičným formám reklám, prostredníctvom ktorých si podniky získavajú nových klientov sú:

otazník.jpg

  • lietajúca reklama,
  • ľudia, ktorí na sebe nosia kostýmy,
  • reklamné šou párty,
  • spojenie produktu s významnou osobnosťou.

 
Originálnosť, fantázia, kreatívnosť, nové nápady. Nikdy na to nezabúdajte.