Ako postupovať pri výpovediNie každý si môže dovoliť poradcu, ktorý mu bude neustále k ruke. Napriek tomu ak sa zameriate na jednu spoločnosť, tak vám môžu pomôcť na ich infolinke, kde sú pripravení na akékoľvek vaše otázky.

pojištění

Ak už nie ste spokojní s vašou zmluvu a tým pádom pripravení na zmenu, potom budete určite riešiť, ako ju ukončiť podľa zákonných podmienok.
PZP je povinné spravidla na dobu minimálne jedného roka, potom môžete pokojne prejsť k inej spoločnosti, u ktorej vás zaujala výhodnejšie ponuka. Vždy si ale dobre porovnajte všetky aspekty každej ponuky, aby ste si boli istí, že robíte dobre.
V každom prípade by ste mali vedieť, že vašu výpoveď musíte doručiť poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.Preto musíte vedieť, kedy to je. Samozrejme, že nestačí iba email, ale ukončenie musí mať písomnú podobu so všetkými náležitosťami, vrátane vášho podpisu. Aby ste mali istotu, že pošta váš list naozaj doručí, urobte to doporučene, kedy budete mať v ruke doklad o odoslaní.

Ak to k výročiu zmluvy nestihnete, budete postupovať nasledovne:
o pri predaji vozidla – kópia technického preukazu alebo kúpnej zmluvy, aby ste doložili, že ste majiteľom auta
o pri vyradení z evidencie – potvrdenie z evidencie MV
o pri krádeži – protokol o odcudzení priamo od polície

Najčastejšie dôvody prečo odchádzate:
o ukončenie dohodou – na túto možnosť pristupujú ale veľmi neradi
o navýšenie poistného – ak nesúhlasíte s výškou mesačných splátok, môžete odísť do jedného mesiaca od oznámenia zmeny podmienok
Tento spôsob však nie je možné uplatniť, ak zmena poistného vychádza zo systému bonus / malus.

investice

o ukončenie do troch mesiacov od udalosti – možno v prípade, že nie ste spokojní s vyriešením vašej situácie
o zmena vlastného vozidla – stane sa tak dňom zaslania kópie zmluvy o predaji a písomnou výpoveďou povinného ručenia
Pred začatím tohto procesu sa radšej poraďte s odborníkmi, ktorí sú vám plne k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete napríklad tu:.