Buďte šťastná

Ženy majú vždy pocit, že by mali urobiť niečo pre seba. Keď to nerobia, stávajú sa nervóznymi a aj keď tvrdia, že vlastne robia všetko len pre dobro iných ľudí, každého by otravovalo, keby nevedel urobiť niečo pre seba. Keby nevedel urobiť nič pre seba a všetko by robil len pre druhých. My ženy sme na to […]